გეგმიური მომსახურება

კატეგორია - სერვისი
"დიზელი და ჰიდრავლიკა" გთავაზობთ გეგმიურ მომსახურებას, რაც მოიცავს:
  • სითხეების, ზეთების და ფილტრების შეცვლა.

  • ცვეთადი სათადარიგო ნაწილების შეცვლა.

  • რეგლამენტით გათვალისწინებული რეგულირებები

 


 

16.11.2018